2. Sự khác biệt giữa Trader thành công và Trader thất bại

2. Sự khác biệt giữa Trader thành công và Trader thất bại

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA HAI NHÓM TRADER

Vậy, điều gì ngăn cách hai nhóm trader này? Đó là thông minh chăng? Những người thắng đều đặn chỉ đơn giản là họ thông minh hơn những người khác hay sao? Họ làm việc chăm chỉ hơn ư? Họ phân tích tốt hơn, hay họ có quyền truy cập vào hệ thống giao dịch tốt hơn? Họ có đặc điểm tính cách bẩm sinh làm cho họ dễ dàng hơn để đối phó với những áp lực căng thẳng của giao dịch?

 

Tất cả những khả năng này nghe có vẻ khá hợp lý, trừ khi bạn thấy rằng rằng hầu hết những người thất bại trong ngành công nghiệp trading cũng là một số trong những người sáng giá nhất và hoàn hảo nhất của xã hội. Nhóm người thua đều đặn bao gồm chủ yếu là bác sĩ, luật sư, kỹ sư, nhà khoa học, các CEO, những người về hưu giàu có, và các doanh nhân.

Hơn thế nữa, hầu hết các nhà phân tích thị trường tốt nhất của ngành công nghiệp giao dịch lại là những nhà giao dịch tồi nhất có thể tưởng tượng được. Thông minh và phân tích thị trường tốt có thể là con đường Đến Thành Công và chắc chắn góp phần vào sự thành công, nhưng chúng không phải là yếu tố quyết định để phân biệt những người chiến thắng đều đặn với những người khác.

 

Vâng, vậy nếu không phải là thông minh hơn hay phân tích tốt hơn, thì là cái gì?

Tôi đã từng làm việc với một số trader tốt nhất và một số trader tồi tệ nhất trong ngành giao dịch, và tôi đã giúp một số trader tồi tệ nhất trở thành một trong những trader tốt nhất, tôi có thể chỉ ra mà không có một nghi ngờ gì, có những lý do rất cụ thể tại sao các trader tốt nhất luôn giao dịch thành công đều đặn hơn với tất cả những người khác.

Nếu tôi phải chắt lọc tất cả những lý do thành một, thì đơn giản tôi chỉ muốn nói rằng các trader tốt nhất suy nghĩ khác biệt so với những người còn lại. Tôi biết rằng nó nghe có vẻ không sâu sắc lắm, nhưng nó có ý nghĩa sâu sắc nếu bạn suy ngẫm xem suy nghĩ khác biệt có nghĩa là gì.

 

SUY NGHĨ KHÁC BIỆT

Ở mức độ này hay mức độ khác, tất cả chúng ta suy nghĩ khác với mọi người. Chúng ta có thể không nhận ra thực tế sau: rất tự nhiên khi cho rằng những người khác cùng chia sẻ cách hiểu và phân tích các sự kiện cùng với chúng. Trên thực tế, giả định này vẫn tiếp tục có giá trị cho đến khi chúng ta thấy mình có sự bất động cơ bản với ai đó về điều gì đó mà cả hai chúng ta đã trải qua. . Khác với các đặc tính vật lý của chúng ta, cách chúng ta nghĩ làm cho chúng ta độc đáo, có lẽ thậm chí còn độc đáo hơn so với các đặc tính vật lý của chúng ta tạo ra.

 

We may not always be mindful of this fact; it seems natural to assume that other people share our perceptions and interpretations of events. In fact, this assumption continues to seem valid until we find ourselves in a basic, fundamental disagreement with someone about something we both experienced. Other than our physical features, the way we think is what makes us unique, probably even more unique than our physical features do.

 

Quay trở lại các nhà giao dịch. Những sự khác biệt nào giữa cách các Trader tốt nhất nghĩ trái ngược với cách những Trader đang phải vật lộn suy nghĩ?

 Sự khác biệt nào giữa cách các Trader tốt nhất nghĩ trái ngược với cách những Trader đang phải vật lộn suy nghĩ?

 

Trong khi thị trường có thể được mô tả như một mảnh đất của những cơ hội vô tận, thì đồng thời thị trường cũng đối diện với mỗi cá nhân với một số điều kiện tâm lý tâm lý bất lợi, bền vững mà bạn có thể phải phơi bày bản thân ra. Vào thời điểm nào đó, tất mọi người tham gia giao dịch đã học điều gì đó về thị trường có sẽ chỉ ra khi cơ hội tồn tại. Nhưng việc học xác định một cơ hội để mua hoặc bán không có nghĩa là bạn đã học suy nghĩ như một trader. Nhưng học cách xác định một cơ hội để mua hoặc để bán không có nghĩa là bạn đã học được cách suy nghĩ như một trader.

 

Let's get back to traders. What is different about the way the best traders think as opposed to how those who are still struggling think? While the markets can be described as an arena of endless opportunities, they simultaneously confront the individual with some of the most sustained, adverse psychological conditions you can expose yourself to. At some point, everyone who trades learns something about the markets that will indicate when opportunities exist. But learning how to identify an opportunity to buy or sell does not mean that you have learned to think like a trader.

Ngày: 1/6/2021 - đăng bởi: QuangPN
QuangPN 06/01/2021 04:01:19 PM

Tag: #Phân tích Tâm lý:

----------------