Sự dịch chuyển sang Phân tích Kỹ thuật

Sự dịch chuyển sang Phân tích Kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật đã xuất hiện khá lâu từ lúc thị trường được hình thành dưới hình thức trao đổi. Nhưng cộng đồng trading đã không chấp nhận phân tích kỹ thuật như một công cụ hữu hiệu để kiếm tiền cho đến cuối năm 1970 hoặc đầu những năm 1980. Dưới đây là những gì các nhà phân tích kỹ thuật biết rằng phải mất nhiều thế hệ cộng đồng thị trường chính thức chấp nhận.

 

Một số lượng lớn nhà giao dịch tham gia vào các thị trường vào bất kỳcác ngày, tuần, hoặc tháng nào. Nhiều người trong số họ làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại nhằm kiếm tiền. Nói cách khác, các cá nhân đã tạo ra những mô hình hành vi, và một nhóm các cá nhân, tương tác với nhau trên cơ sở thống nhất, tạo nên các mô hình hành vi tập thể. Những mô hình hành vi có thể quan sát và định lượng được, và chúng lặp đi lặp lại với độ tin cậy thống kê. Phân tích kỹ thuật là một phương pháp tổ chức các hành vi tập thể này thành các mô hình có thể  xác định được, có thể đưa ra một dấu hiệu rõ ràng về thời điểm có xác suất cao hơn về một điều xảy ra so với điều khác. Theo một nghĩa nào đó, phân tích kỹ thuật cho phép bạn đi vào tâm trí của thị trường để dự đoán những gì có thể xảy ra tiếp theo, dựa trên các loại mô hình thị trường mà thị trường đã tạo ra trước đó.

 

Như là phương pháp dự đoán sự chuyển động của giá trong tương lai, phân tích kỹ thuật đã trở nên siêu việt hơn phân tích cơ bản thuần túy. Nó giữ cho các Trader tập trung vào những gì thị trường đang diễn ra tại thời điểm hiện tại  trong sự liên quan với những gì thị trường đã làm trong quá khứ, thay vì tập trung vào những gì thị trường cần phải làm chỉ dựa trên tính hợp lý và logic được xác định bởi một mô hình toán học. Mặt khác, phân tích cơ bản tạo ra cái mà tôi gọi là "khoảng cách thực tế" giữa "cái gì nên xảy ra" và "cái đang là". Khoảng cách thực tế làm cho rất khó để làm bất cứ điều gì, rất khó để khai những dự đoán dài hạn, mặc dù những dự đoán này có thể chính xác.

 

Ngược lại, phân tích kỹ thuật không chỉ thu hẹp khoảng cách thực tế này, mà nó còn cung cấp những cơ hội hầu như vô hạn để nhà giao dịch tận dụng.

 

Cách tiếp cận kỹ thuật mở ra nhiều khả năng hơn bởi vì nó nó xác định cách thức mà mẫu hành vi lặp đi lặp lại xảy ra trong mỗi khung thời gian – từ khoản thời khắc này đến thời khắc này, hàng ngày, hàng  tuần, hàng  năm và mỗi khoảng thời gian giữa chúng. Nói cách khác, phân tích kỹ thuật biến thị trường thành một dòng chảy cơ hội vô tận để làm giàu cho ai đó.

 

Ngày: 31/5/2021 - đăng bởi: QuangPN
QuangPN 06/01/2021 04:03:06 PM

Tag: #Phân tích Kỹ thuật:

----------------