VẤN ĐỀ: NỘI KIỂM SOÁT VÀ NGOẠI KIỂM SOÁT

VẤN ĐỀ: NỘI KIỂM SOÁT VÀ NGOẠI KIỂM SOÁT

Xã hội đã lập trình cho chúng ta cách cư xử đối với mọi thứ xung quanh. Có nghĩa là ta đã có liên kết được những gì chúng ta ước muốn và khao khát với các tương tác xã hội để hoàn thành ước muốn đó. Chúng ta không chỉ cần có nhau để hoàn thành những ước muốn đó, mà hơn thế nữa ta còn cần một xã hội với những quy tắc ứng xử để chắc chắn rằng những người khác cũng hành động theo cùng một thứ mà mình hướng tới.

 

Thị trường có vẻ giống như một cấu trúc xã hội thu nhỏ, vì ở đây cũng có rất nhiều người tham gia, nhưng thật ra không phải vậy. Nếu như trong xã hội hiện nay, ta học được cần phải hỗ trợ lẫn nhau để có thể đáp ứng những nhu cầu cơ bản thì thị trường lại là một nơi độc lập về tâm lý, ở đó chỉ có cá nhân mà thôi. Chúng ta vừa không thể phụ thuộc vào ý nghĩ rằng thị trường sẽ làm mọi thứ cho mình cũng như không thể điều khiển được hành vi của thị trường. Nhưng phải làm sao khi ta đang là một trader mà thị trường lại chẳng biết, chẳng quan tâm và cũng không thèm đáp ứng những thứ chúng ta coi là quan trọng, chúng ta chẳng còn gì cả? Có thể bạn đã đúng, nhưng theo kiểu diễn giải của những người đi thuyền ra sông mà làm rơi mái chèo.

 

Một trong những lí do chính khiến nhiều người giỏi lại thất bại trong trading chính là họ quá ỷ lại vào khả năng điều khiển và kiểm soát của mình ngoài xã hội và áp dụng vào trading, đòi hỏi thị trường đáp ứng những gì họ muốn. Ở một mức độ nào đó, ta đã học được cách điều chỉnh môi trường bên ngoài cho phù hợp với những gì bên trong ta muốn. Nhưng quan trọng ở chỗ, ta chẳng thể áp dụng được phương pháp nào trong số đó lên thị trường. Thị trường sẽ không phản hồi lại những mệnh lệnh của bạn (trừ khi bạn là một trader cực kì quyền lực). Tuy nhiên chúng ta có thể kiểm soát được nhận thức cũng như giải thích được những thông tin mà thị trường cung cấp. Thay vì kiểm soát môi trường xung quanh cho phù hợp với những gì ta muốn thì ta học cách kiểm soát bản thân. Từ đó ta có thể nhìn nhận thông tin từ góc nhìn khách quan nhất có thể, và điều khiển tâm trí ta hành động theo hướng có lợi nhất cho bản thân.

 

Ngày: 11/6/2021 - đăng bởi: QuangPN
QuangPN 06/11/2021 10:46:17 PM

Tag: #Vấn đề:

----------------