VẤN ĐỀ: THẤT BẠI TRONG VIỆC CHỊU TRÁCH NHIỆM

VẤN ĐỀ: THẤT BẠI TRONG VIỆC CHỊU TRÁCH NHIỆM

Hãy chú ý, chúng ta có thể muốn tự do để đưa ra lựa chọn, nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta sẵn sàng và sẵn lòng để chấp nhận trách nhiệm về kết quả. Những trader  không sẵn sàng chấp nhận trách nhiệm cho kết quả của những hành động và diễn giải của mình sẽ rơi vào tình huống khó xử: Làm thế nào nào một người tham gia một hành động cho phép họ lựa chọn hoàn toàn tự do, và đồng thời lại tránh chịu tránh nhiệm nếu kết quả không dự đoán được và không thích? 

Giao dịch có thể được diễn tả như một lựa chọn cá nhân thuần túy và không bị rằng buộc với kết quả tức thì nào. Hãy nhớ, không có gì xảy ra tới khi chúng ta quyết định bắt đầu, nó kéo dài lâu bao nhiêu chúng ta muốn; và nó không kết thúc tới khi chúng ta quyết định kết thúc. Tất cả các phần bắt đầu, phần giữa, phần kết thúc là kết quả của việc diễn giải thông tin sẵn có và cách chúng ta lựa chọn để hành động dựa trên sự diễn giải  của chúng ta. Hãy chú ý, chúng ta có thể muốn tự do để đưa ra lựa chọn, nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta sẵn sàng và sẵn lòng để chấp nhận trách nhiệm về kết quả. Những trader  không sẵn sàng chấp nhận trách nhiệm cho kết quả của những hành động và diễn giải của mình sẽ rơi vào tình huống khó xử: Làm thế nào nào một người tham gia một hành động cho phép họ lựa chọn hoàn toàn tự do, và đồng thời lại tránh chịu tránh nhiệm nếu kết quả không dự đoán được và không thích? 

 

Thực tế khó khăn của giao dịch là, nếu bạn muốn tạo ra sự nhất quán, bạn phải bắt đầu từ quan điểm dù kết quả như thế nào bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ít người mong muốn mức độ trách nhiệm này trước khi họ quyết định trở thành nhà giao dịch. Cách để trốn tránh trách nhiệm là chấp nhận một phong cách giao dịch mà mọi mục tiêu và ý định đều ngẫu nhiên. Tôi định nghĩa giao dịch một cách ngẫu nhiên là giao dịch hoạch định kém hoặc giao dịch mà không có lập kế hoạch chút nào. Cách tiếp cận vô tổ chức này quan tâm tới tập hợp không giới hạn những biến của thị trường, điều này không cho phép bạn tìm ra cái gì có cái gì không vận hành trên cơ sở thống nhất.

 

Ngẫu nhiên là sự tự do phi cấu trúc mà không có trách nhiệm.

 

Khi giao dịch tùy hứng không có kế hoạch xác định rõ ràng và với không giới hạn biến, chúng ta sẽ dễ dàng tin tưởng vào những giao dịch mà chúng ta “thích” (bởi vì luôn có phương pháp “nào đó”). Và cùng lúc đó, rất dễ lảng tránh trách nhiệm cho những giao dịch mà nó không đi theo các mà chúng ta muốn (bởi vì luôn luôn có những biến mà chúng ta không biết trước và vì vậy không thể đưa vào xem xét trước). Nếu hành vi thị trường thực sự là ngẫu nhiên, như vậy nó rất khó thậm chí là không thể tạo ra sự nhất quán. Nếu nó không nhất quán, thì chúng ta không phải chịu trách nhiệm. Vấn đề với logic này là trả inghiệm trực tiếp của chúng ta về thị trường nói với chúng ta điều khác. Cùng các mẫu hành vi thể hiện chúng một cách lặp đi lặp lại. Mặc dù kết quả của từng mẫu là ngẫu nhiên, nhưng kết quả của một loạt mẫu là nhất quán (đáng tin cậy về mặt thống kế). Đây là nghịch lý, nhưng nó có thể dễ dàng  giải quyết với cách tiếp cận kỷ luật, tổ chức và nhất quán.

 

Tôi đã thấy vô số trader tập trung phân tích số liệu thị trường hàng giờ liền và lên sẵn kế hoạch cho những trade sắp tới. Nhưng sau đó, thay vì đặt lệnh theo kế hoạch thì họ lại đặt theo kiểu khác, thường là theo lời khuyên của bạn cùng chơi hay các broker. Có lẽ tôi cũng không cần nói thì bạn cũng biết rằng những trade đã được lên kế hoạch mà lại bị bỏ lỡ như trên thường là những trade thắng lớn nhất trong ngày.

 

Đó là ví dụ điển hình cho việc giao dịch tùy hứng, bất quy tắc vì muốn trốn tránh trách nhiệm. Khi chúng ta hành động theo những ý tưởng riêng của mình, ta nhận được ngay lập tức những phản hồi ngược lại để biết ý tưởng của ta đã hoạt động như thế nào. Cho nên thường rất khó khăn để chấp nhận những sai sót từ ý tưởng đó. Ngược lại, khi chúng ta tham gia vào trading một cách ngẫu nhiên, tùy hứng, ta sẽ dễ dàng chuyển trách nhiệm cho người khác bằng cách đỗ lỗi cho người bạn chơi chung hay broker vì họ đã đưa ra những ý kiến tồi.

 

Vẫn tồn tại một số điều liên quan đến bản chất của trading giúp ta tránh được trách nhiệm bằng các quy tắc thay vì trading tùy hứng: sự thật là bất kì trade nào cũng có thể chiến thắng, thậm chí là thắng lớn. Bạn hoàn toàn có thể thắng lớn theo cách của bạn cho dù bạn là một nhà phân tích tầm cỡ hay một người mới vào nghề. Bạn sẽ cần phải nỗ lực để có được phương pháp tiếp cận một cách có kỷ luật, thứ rất cần thiết để trở thành một trader thành công (một cách đều đặn). Nhưng như bạn thấy đó, nếu giao dịch một cách ngẫu nhiên, tùy hứng thì bạn chẳng cần nỗ lực và không phải chịu trách nhiệm gì. Đó mới là vấn đề!

 

Ngày: 10/6/2021 - đăng bởi: QuangPN
QuangPN 06/10/2021 02:56:36 AM

Tag: #Vấn đề:

----------------